Logg inn
 
Søk:  
Frist 31.mai !!!

Alle som har kjøpt/registrert sin bil-GPS etter 1.desember 2007 med ver. 9, kunne få gratis oppdatering til Ver. 2008 . Dette gjaldt frem til 31.mai 2008.

Garmin-fond til Vansjø

Belanor sponser  og går nå sammen med vannområde-utvalget Morsa og  danner Garmin-fondet som skal bidra til å gjøre Vansjø til en ren drikkevannskilde igjen.


POI Loader
POI
Software produkt
Katalog, JO
Katalog, Garmin
Manualer, Garmin
Drivere for USB
BelanorNedlast Drivere for USB
Drivere for USB  

Her kan du laste ned drivere for USB-overgang og USB progr.boks

Les instruksjon for drivere til USB-overgang:
Fil: USBtoSerialInstallInstructions.doc

Drivere 98/2000/XP:
Fil: USBSerialDriversWin98_ME.exe  (71kB)
Fil: USBSerialDriversWin2000.exe  (74kB)
Fil: USBSerialDriversXP.exe  (61kB)

Oppdateringsdrivere ver. 2.06 for USB-boks:
Fil: USBProgrammerDriverUpdate_206.exe (1,43MB)

Fil: USBGPSDrivers-InitialInstall_21.exe

Fil: USBGPSDriverUpdate_21.exe